Tillbaka

INNEHÅLL OCH INNEHÅLLSDESIGN

Ett bra innehåll bär ditt budskap fram till din målgrupp. Vi skapar innehåll med utgångspunkt i kundfokus och på kunskap om ditt företag.Ett bra innehåll:

  • Förtydligar och klargör företagets verksamhet och utvecklar marknadsföring
  • Visar verksamhet, produkter och tjänster och förmedlar varumärkets koncept
  • Talar till dina kunder genom text och bild i digitala och tryckta medier
  • Drar nytta av kundupplevelsen i förmedling av budskapet
  • Skapas i workshops eller i andra deltagande designmetoder
  • Designas efter kund- och företagsberättelser, exempelvis genom personliga intervjuer
  • Har välskrivna texter