Takaisin

SISÄLTÖSUUNNITTELU

Toimiva sisältö vie viestiäsi eteenpäin halutuille kohderyhmille. Sen lähtökohtana toimii asiakaslähtöisyys ja omistautunut perehtyminen yrityksen bisnekseen.

  • Yrityksen liiketoiminnan selkeyttäminen ja kehittäminen asiakaslähtöiseksi markkinoinniksi
  • Toiminnan, tuotteiden ja palvelujen sekä brändilupausten tarinallinen konseptointi
  • Asiakastasi puhutteleva teksti- ja kuvakerronnallinen suunnittelu digi- ja printtimedioihin
  • Asiakaskokemusten hyödyntäminen viestinnässä
  • Työpajat ja muut osallistavat suunnittelumenetelmät
  • Yritys- ja asiakastarinoiden suunnittelu esim. henkilöhaastatteluiden avulla
  • Tekstisuunnittelu