Tillbaka

SOCIALA MEDIER

Dialogen med kunderna sker nuförtiden naturligt över sociala och medier och andra digitala kanaler. Med hjälp av dem kan du både bygga ditt varumärke samt öka förståelsen av målguppen.Vi hjälper dig med:

  • Sociala medier som ett sätt att förbättra företagets anseende
  • Sociala medier som lämpar sig för just ditt företag, exempelvis Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn, osv.
  • Planering och skapande av innehåll
  • Planering och skapande av kampanjer
  • Bloggar som verktyg för marknadsföring
  • Publisering och spridning av innehåll och budskap på sociala medier
  • Om det behövs, handledning och utbildning av förtagets avdelning för kommunikation över sociala medier