Tillbaka

NYHETSBREV

Kund- eller nyhetsbrev är en viktig kommunikationskanal mellan dig och dina kunder. Vi använder oss i huvudsak av Mail-Chimp.

  • Vi skapar och underhåller kundregister
  • Vi skriver och skickar nyhetsbrev
  • Vi analyserar resultatet