Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Käynnistämme myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelman yhteisellä työpajalla. Työpajaan osallistuu yrityksenne tuotteiden ja palveluiden asiantuntijoita ja avainhenkilöitä. Näin myynnistä ja markkinoinnista vastaavat henkilöt sitoutuvat projektiin ja varmistetaan, että markkinointiviestintä tukee yrityksen strategisia tavoitteita.

  • Työpajan toteutustapa sovitaan yhteisesti. Suunnitelma sisältää kehittämiskohteen ja toteutettavien toimenpiteiden määrittelyn ja toteutussuunnitelman.
  • Konseptointityöpaja
  • Tiedonkeruu, tutustuminen asiakkaan toimintaan, informaation läpikäynti
  • Tuotteiden/palvelujen, asiakassegmenttien ja kilpailijoiden kartoitus
  • Haasteiden, mahdollisuuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
  • Kehittämistoimien tavoitteiden määrittäminen
  • Erottuvuus- ja kilpailutekijöiden määrittäminen
  • Strateginen suunnittelu, konsultointi ja konseptointi

→ Tuloksena on ketterästi toteutettavissa oleva tavoitteellinen kokonaisuus,
joka palvelee kohderyhmää ja asetettuja tavoitteita.