Markkinoinnin suunnittelu

Markkinointisuunnitelma luo pohjan sopivien toimenpiteiden ja kanavien valinnalle, jotta markkinointi tavoittaa halutut kohderyhmät, asiakkaat tai muut sidosryhmät. Suunnitelman laajuus sopeutetaan yrityksen tarpeisiin, jotta sitä on helppo toteuttaa käytännössä.

Alkukartoituksessa käydään läpi

  • Yrityksen/tuotteen/palvelun toiminta
  • Toimintaympäristö
  • Kohderyhmät
  • Tavoitteet
  • Markkinoinnin nykyiset toimenpiteet ja kehityskohteet

Suunnittelu voi sisältää seuraavia toimia

  • Markkinointisuunnitelma yritykselle/tuotteelle/palvelulle
  • Kampanjakonseptin suunnittelu (esim. lanseeraus, rekrytointi, tapahtuma)

→ Tavoitteellinen markkinointi muotoutuu konsepteiksi, joilla voidaan kehittää sekä liiketoimintaa että brändejä. Käytännönläheiset, taktisen tason suunnitelmat antavat yritykselle työkaluja jokapäiväisen viestinnän toteuttamiseen.

Myynnin ja markkinoinnin kehittämissuunnitelma

Käynnistämme markkinoinnin kehittämistoimet yhteisellä työpajalla. Lue lisää toimintamallistamme alla olevan linkin kautta.

Lue lisää